Hulp vragen aan een hoger veiligheidskundige

Misschien zijn er niet echt onveilige situaties in je bedrijf, maar als je preventief een goede risicoanalyse wilt laten uitvoeren kun je bij G4S de assistentie inroepen van een hoger veiligheidskundige (HVK). Dat is een adviseur, die alles weet over het inventariseren en evalueren van risico’s, het achterhalen van risicovolle situaties op het werk, etc. Een hoger veiligheidskundige beschikt over de vaardigheden de situatie in je bedrijf te beoordelen en een nieuw veiligheidsplan op te stellen. Als hij klaar is met zijn werk zijn de risico’s in je bedrijf op een aanvaardbaar niveau.

Trainingen van een hoger veiligheidskundige

Als je een hoger veiligheidskundige binnenhaalt gaat er in je bedrijf flink wat veranderen. Want een hoger veiligheidskundige analyseert de veiligheidssituatie, hij adviseert jou en je personeel en hij schrijft beleid om de veiligheid en de gezondheid van iedereen te verbeteren. Dat kan onder anderen met behulp van de introductie van een Arbo-managementsysteem. Een andere, daarop aansluitende methode is het trainen van het management en de overige personeelsleden over het inperken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Een hoger veiligheidskundige kan ook concrete initiatieven nemen, zoals het samenstellen en opstarten van een BHV organisatie.

Taken van een hoger veiligheidskundige

Een hoger veiligheidskundige is een dienstverlener, die er alles aan doet om de veiligheid in je bedrijf en de gezondheid van je personeel te verbeteren. Hij heeft een sterk bewustzijn van integriteit en veiligheid, is klantgericht en kan goed communiceren. Daarnaast is hij creatief en wil graag samenwerken. Een hoger veiligheidskundige is door zijn achtergrond in staat om een goede probleemanalyse uit te voeren, een onafhankelijk en goed oordeel te vormen en dit door middel van een mondelinge presentatie uiteen te zetten. Vanwege die intensieve training en opleiding is G4S trots op de kwaliteit die de HVK’s leveren.